Video So Sánh Bộ Lau Nhà Thông Minh Kitimop S1 Với Bộ Lau Nhà Giá Rẻ - Môi Trường Lan Anh

Video So Sánh Bộ Lau Nhà Thông Minh Kitimop S1 Với Bộ Lau Nhà Giá Rẻ

Có 5 Điểm khác nhau giữa bộ lau nhà Kitimop S1 với bộ lau nhà Giá rẻ.

1. Cây lau lau Kitimop S1 dài hơn 135cm so với 125cm của cây giá rẻ

2. Đường kính thân Inox cây Kitimop lớn hơn 25mm so với 21,6mm của cây giá rẻ

3. Khớp nối thân cây lau dầy và dài hơn 54,2mm so với 41,9mm của cây giá rẻ.

4. Cây lau sàn Kitimop có chốt kim loại liên kết với bàn lau, còn cây giá rẻ là chốt nhựa

5. Thùng chứa và giỏ vắt của cây Kitimop dầy và chắc chắn hơn

Copyright 2018 © Môi Trường Lan Anh | Thiết kế bởi Web Bách Thắng