Tiệc Tất Niên - Tạm biệt 2022, chào đón 2023 - Môi Trường Lan Anh

Tiệc Tất Niên – Tạm biệt 2022, chào đón 2023

Vậy là một năm đã trôi qua, một năm với nhiều thử thách, khó khăn nhưng cũng là một năm đầy thành tựu, kết quả và những niềm vui. Hôm nay toàn thể cán bộ nhân viên công ty TNHH Công nghệ Môi trường Lanh Anh lại tụ họp lại đây để cùng nhau nhìn lại, tổng kết lại những gì đã đạt được trong năm 2022, phát huy những gì đã đạt được và rút kính nghiệm những cái còn thiếu sót, cùng nhau sát cánh , làm việc hiệu quả trong năm 2023.

Z4087632681799 4d5aaac477dba05d8bcc1df0c7d77caf

Tập thể cán bộ nhân viên công ty

 

Z4087661892045 0d73b8f2b07ec4100adbac4436c3957e

Giám đốc phát biểu, tổng kết lại những thành tựu đã đạt được năm cũ và hướng phát triển năm mới

 

Z4087661906770 7890d69c52152420b32f848006466f41

Đại diện cán bộ nhân viên công ty cảm ơn Ban Giám Đốc

Z4087661906004 Fdf53342504771e91b74841c254d01d8

Trao thưởng cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc năm 2022

Z4087661885798 136b2381c78c93a104e7985a108ce973

 

Z4087661888236 3ef3c2ac2e893bfbe8e591f52af5f1d6

Đại diện khối nhân viên tặng quà BGĐ

Copyright 2018 © Môi Trường Lan Anh | Thiết kế bởi Web Bách Thắng